Danh mục sản phẩm

IM 6008M

80.000.000đ

Phòng xông hơi khô, gỗ thông, kiếng cường lực. gồm lò xông khô kw?/220v đá xông, xô, gáo, đồng hồ đo nhiệt độ, đồng hồ cát, đèn đọc sách, khi lắp đặt cần phải có đường xả nước, điện 220v, CB (áp tô mát) để ngắn điện. Kích thước: 1200*1200*2000mm

Nội dung đang cập nhật

Sản phẩm khác

MÁY XÔNG HƠI ƯỚT

MÁY XÔNG HƠI ƯỚT

Giá: 17.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 2G SMALL

IM 2G SMALL

Giá: 80.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

STREAM BOX SERIES

STREAM BOX SERIES

Giá: Liên Hệ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6A

IM 6A

Giá: 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8A

IM 8A

Giá: 100.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 10A

IM 10A

Giá: 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 3005B

IM 3005B

Giá: 140.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 12A

IM 12A

Giá: 125.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 16A

IM 16A

Giá: 140.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 4B

IM 4B

Giá: 80.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6B

IM 6B

Giá: 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8B

IM 8B

Giá: 100.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 10B

IM 10B

Giá: 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 12B

IM 12B

Giá: 125.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 14B

IM 14B

Giá: 140.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 16B

IM 16B

Giá: 150.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 10C

IM 10C

Giá: 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 12C

IM 12C

Giá: 125.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 14C

IM 14C

Giá: 140.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 16C

IM 16C

Giá: 150.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6032P

IM 6032P

Giá: 75.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 18C

IM 18C

Giá: 160.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 20C

IM 20C

Giá: 170.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 4D

IM 4D

Giá: 80.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6D

IM 6D

Giá: 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8D

IM 8D

Giá: 100.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 10D

IM 10D

Giá: 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 12D

IM 12D

Giá: 125.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 14D

IM 14D

Giá: 140.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 16D

IM 16D

Giá: 150.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 18D

IM 18D

Giá: 160.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 20D

IM 20D

Giá: 170.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 7F

IM 7F

Giá: 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 10F

IM 10F

Giá: 100.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 16F

IM 16F

Giá: 150.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 18F

IM 18F

Giá: 160.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 20F

IM 20F

Giá: 170.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6031P

IM 6031P

Giá: 70.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6033P

IM 6033P

Giá: 85.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 1212S

IM 1212S

Giá: 80.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6003

IM 6003

Giá: 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 9609

IM 9609

Giá: 70.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6007M

IM 6007M

Giá: 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8606

IM 8606

Giá: 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8023I

IM 8023I

Giá: 200.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6032

IM 6032

Giá: 250.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6035

IM 6035

Giá: 230.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6030

IM 6030

Giá: 220.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6031

IM 6031

Giá: 190.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6033

IM 6033

Giá: 200.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6034

IM 6034

Giá: 190.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6039

IM 6039

Giá: 190.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6043

IM 6043

Giá: 260.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 9259

IM 9259

Giá: 50.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 9252

IM 9252

Giá: 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8124

IM 8124

Giá: 95.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8126

IM 8126

Giá: 95.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8128

IM 8128

Giá: 95.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

Sản phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0913264174
icon zalo