Danh mục sản phẩm

IM 6112

12.000.000đ

bồn cầu xung điện áp sử dụng 4 pin 2A, xả nước nhấn tay hoặc nhấn bằng chân. Nắp rơi êm 570x380x455 tim xả 300/400 

micro voltage pulse toilet PP cover seat function: hand press/ kick 570x380x455 s-trap 300/400 

bồn cầu xung điện áp sử dụng 4 pin 2A, xả nước nhấn tay hoặc nhấn bằng chân. Nắp rơi êm 570x380x455 tim xả 300/400 

micro voltage pulse toilet PP cover seat function: hand press/ kick 570x380x455 s-trap 300/400 

Sản phẩm khác

IM 6155B R

IM 6155B R

Giá: 40.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6155B

IM 6155B

Giá: 40.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6155A

IM 6155A

Giá: 70.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6166B R

IM 6166B R

Giá: 27.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6166B

IM 6166B

Giá: 27.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6166

IM 6166

Giá: 27.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6154

IM 6154

Giá: 40.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6166A

IM 6166A

Giá: 25.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6151A

IM 6151A

Giá: 3.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6151B

IM 6151B

Giá: 12.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6151C

IM 6151C

Giá: 16.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6151D

IM 6151D

Giá: 18.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8000

IM 8000

Giá: 800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

Sản phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0913264174
icon zalo