Danh mục sản phẩm

IM 6102

5.000.000đ

Bàn cầu 1 khối, nắp rơi êm nhựa UF, xả nhấn 3/6 lít, tim xả trên sàn S-trap 300mm. Hệ thống xả Siphonic - Tornado đẩy và hút men nano chống bám bẩn,vị trí 306

IMEX hệ thống xả Siphonic - Tornado AT

IMEX AT Siphonic - Tornado flushing system 

Sản phẩm khác

IM 6144A

IM 6144A

Giá: 17.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6179

IM 6179

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6180

IM 6180

Giá: 6.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6194

IM 6194

Giá: 5.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6100 PP

IM 6100 PP

Giá: 4.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6100

IM 6100

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6101

IM 6101

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6103

IM 6103

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6104

IM 6104

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6106

IM 6106

Giá: 5.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6105

IM 6105

Giá: 5.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6107

IM 6107

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6170

IM 6170

Giá: 6.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6181

IM 6181

Giá: 7.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6183

IM 6183

Giá: 7.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6185

IM 6185

Giá: 7.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6167

IM 6167

Giá: 6.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6168B

IM 6168B

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6175

IM 6175

Giá: 7.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6188

IM 6188

Giá: 6.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6177

IM 6177

Giá: 8.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6153

IM 6153

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6171

IM 6171

Giá: 3.800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6171B

IM 6171B

Giá: 3.800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6173B

IM 6173B

Giá: 2.800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6196

IM 6196

Giá: 2.800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6133

IM 6133

Giá: 2.800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6143

IM 6143

Giá: 2.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6134

IM 6134

Giá: 3.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6198

IM 6198

Giá: 2.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6195

IM 6195

Giá: 2.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6134 R

IM 6134 R

Giá: 3.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6197

IM 6197

Giá: 4.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6151

IM 6151

Giá: 3.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6177A

IM 6177A

Giá: 6.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6153B

IM 6153B

Giá: 6.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6182

IM 6182

Giá: 9.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 7111

IM 7111

Giá: 7.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6192

IM 6192

Giá: 12.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6189

IM 6189

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6190A

IM 6190A

Giá: 12.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6184

IM 6184

Giá: 4.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6191

IM 6191

Giá: 6.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6110

IM 6110

Giá: 2.200.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6111

IM 6111

Giá: 4.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6108

IM 6108

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6109

IM 6109

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6199

IM 6199

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

Sản phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0913264174
icon zalo