IM 8024

7.000.000 đ

VT 308

sen bảng massage, 4 chức năng. 6 jets massage đứng điều chỉnh kiểu phun, vòi sen tắm đứng 3 chức năng linh hoạt, tắm kiểu mưa, vòi xả nước, kiếng soi, kệ để đồ. Chất liệu nhôm và inox. Kích thước; Kích thước: 1240*280*65mm

Nội dung đang cập nhật

Sản phẩm khác

IM 3201

IM 3201

Giá: 45.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 2009

IM 2009

Giá: 40.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8032

IM 8032

Giá: 10.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 3021

IM 3021

Giá: 40.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8029

IM 8029

Giá: 3.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8027

IM 8027

Giá: 9.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8016

IM 8016

Giá: 8.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8007C

IM 8007C

Giá: 3.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8003

IM 8003

Giá: 6.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8002

IM 8002

Giá: 6.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8001

IM 8001

Giá: 3.800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 2688

IM 2688

Giá: 25.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8006

IM 8006

Giá: 10.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8007

IM 8007

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8007B

IM 8007B

Giá: 3.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8022

IM 8022

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8028

IM 8028

Giá: 9.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8023

IM 8023

Giá: 8.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8017

IM 8017

Giá: 6.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8005

IM 8005

Giá: 5.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8004

IM 8004

Giá: 5.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

Sản phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0913264174
icon zalo