IM 3021

40.000.000 đ

sen tắm mưa và thác nước loại lớn, có cùng đèn. Sen tắm đứng linh hoạt chỉnh 3 chức năng. củ nước cần phải đặt trước khi ốp gạch. Cần áp lực nước mạnh. Chất liêu inox và đồng mạ crom

Nội dung đang cập nhật

Sản phẩm khác

IM 3201

IM 3201

Giá: 45.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 2009

IM 2009

Giá: 40.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8032

IM 8032

Giá: 10.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8029

IM 8029

Giá: 3.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8027

IM 8027

Giá: 9.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8016

IM 8016

Giá: 8.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8007C

IM 8007C

Giá: 3.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8003

IM 8003

Giá: 6.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8002

IM 8002

Giá: 6.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8001

IM 8001

Giá: 3.800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 2688

IM 2688

Giá: 25.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8006

IM 8006

Giá: 10.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8007

IM 8007

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8007B

IM 8007B

Giá: 3.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8022

IM 8022

Giá: 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8028

IM 8028

Giá: 9.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8023

IM 8023

Giá: 8.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8024

IM 8024

Giá: 7.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 8017

IM 8017

Giá: 6.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8005

IM 8005

Giá: 5.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8004

IM 8004

Giá: 5.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

Sản phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0913264174
icon zalo